Bestyrelsen for friskolen

Bestyrelsen er valgt på skolens generalforsamling, den er skolens øverste myndighed. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af friskolen, den er ansvarlig for skolens drift overfor UVM/Undervisnings Ministeriet (jf. Friskoleloven §5).


Ifølge friskoleloven skal alle bestyrelsesmedlemmer tilslutte sig “Erklæring om frihed og folkestyrekravet og uafhængighedskravet m.v.” Erklæringen kan hentes ved at klikke her

Bestyrelsen har ansvaret for

 • at skolens daglige virke er i overensstemmelse med skolens målsætning
 • at ansætte og evt. afskedige skolens ledelse samt fastansætte pædagogisk personale
 • at fastsætte størrelsen af skolepenge
 • skolens budget og regnskab

Bestyrelsen for friskolen består af 8 medlemmer: 5 forældrerepræsentanter fra Friskolen og 3 repræsentanter fra skolekredsen. Hvert medlem er valgt for en periode på to år og afgår skiftevis 4 og 4 årligt.

Bestyrelsesarbejdet for friskolen er mangfoldigt og spændende. Opgaver og arbejdsområder spænder bredt.


Til arbejdet er bestyrelsen fordelt i forskellige forretningsudvalg

 • Pædagogisk udvalg
 • Økonomiudvalg
 • PR-udvalg
 • Bygnings- og vedligeholdelses udvalg
 • Rengøringsudvalg
 • Fondsudvalg
 • M.fl.

Næstformand Randi Hollænder Høegsberg
Randi Hollænder Høegsberg
Formand
Mail: randi@frihb.dk
Udvalg: Pædagogisk udvalg, Rengøringsudvalg, PR-udvalg
Mette Fjordside Hindhede
Næstformand
Mail: mette@frihb.dk
Udvalg: PR-udvalg, Pædagogiskudvalg, Rengøringsudvalg

Dorthe Søndergaard Madsen
Sekretær
Mail: dorthe@frihb.dk
Udvalg: PR-udvalg, Pædagogiskudvalg, Rengøringsudvalg
Carsten Rahbek
Kasserer
Mail: carsten@frihb.dk
Udvalg: Økonomiudvalg, Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg
Lars Brandt Fruensgaard
Mail: lars@frihb.dk
Udvalg: Økonomiudvalg, Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg
Claus Strøm Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Mail: claus@frihb.dk
Udvalg: Økonomiudvalg, Fondsudvalg, Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg
Kim Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Mail: kim@frihb.dk
Udvalg: Økonomiudvalg, Bygnings- og vedligeholdelses udvalg
Birthe Kleis Kappel
Bestyrelsesmedlem
Mail: birthe@frihb.dk
Udvalg: Pædagogisk udvalg, Fondsudvalg

Powered By WordPress | LMS Academic