Evaluering

Vi ser evaluering som et naturligt led i processen af hele tiden at udvikle vores skole på alle områder. Derudover er det også et lovkrav.

Lovgivning omkring evaluering på friskoler:
Friskoleloven § 1b

  • stk. 1: ”skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen”
  • stk. 2: ”som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte”
  • stk. 3: ”skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen”


Formål med evaluering:
På Friskolen Højmark Børneverden vil der foregå en løbende evaluering, hvor der er fokus på såvel elevernes faglige som sociale kompetencer. Formålet er, at eleverne får indsigt i, om deres egne læringsmål er indfriede og at give lærerene en vurdering af, om målet med undervisningen er opnået. Derudover er formålet, at støtte samarbejdet mellem lærere og elever om fremadrettet målfastsættelse samt proces- og resultatvurdering. Evalueringen skal også medvirke til, at sikre dokumentation for aktiviteter og resultater til brug for udarbejdelse af elevplaner. Evaluering foregår på elev-, forældre- og lærerniveau.

Vi er en test og karakterfri skole, men vi anvender mange andre evalueringsformer. For os er det meget vigtigt, at eleverne oplever engagerede og nærværende voksne, der brænder for deres fag og for at være sammen med eleverne i skolen og SFOen. Vi vil skabe et rum hvor nysgerrighed, fordybelse, eksperimenterende og  kreative læringsprocesser får de bedste betingelser.

Powered By WordPress | LMS Academic