Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt på skolens generalforsamling, den er skolens øverste myndighed. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af friskolen, den er ansvarlig for skolens drift overfor UVM/Undervisnings Ministeriet (jf. Friskoleloven §5)

Bestyrelsen har ansvaret for

  • at skolens daglige virke er i overensstemmelse med skolens målsætning
  • at ansætte og evt. afskedige skolens ledelse samt fastansætte pædagogisk personale
  • at fastsætte størrelsen af skolepenge
  • skolens budget og regnskab

Bestyrelsen for friskolen består af 8 medlemmer: 5 forældrerepræsentanter fra Friskolen og 3 repræsentanter fra skolekredsen. Hvert medlem er valgt for en periode på to år og afgår skiftevis 4 og 4 årligt.

Bestyrelsesarbejdet for friskolen er mangfoldigt og spændende. Opgaver og arbejdsområder spænder bredt.

Til arbejdet er bestyrelsen fordelt i forskellige forretningsudvalg

  • Pædagogisk udvalg
  • Økonomiudvalg
  • PR-udvalg
  • Bygnings- og vedligeholdelses udvalg
  • Socialt udvalg
  • M.fl.

BESTYRELSEN

Mette Fjordside Hindhede
Formand
Mail
: formand@frihojbor.dk
Udvalg: Pædagogisk udvalg, PR-udvalg

Randi Hollænder Høegsberg
Næstformand
Mail: nastformand@frihojbor.dk
Udvalg: Pædagogisk udvalg


Dorthe Søndergaard Madsen
Sekretær
Mail: referant@frihojbor.dk
Udvalg: PR-udvalg

Carsten Rahbek
Kasserer
Mail: kasserer@frihojbor.dk
Udvalg: Økonomiudvalg, Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg


Jeppe Jørgensen
Kasserer
Mail: menig4@frihojbor.dk
Udvalg: Økonomiudvalg, Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg
, Fonde

Claus Strøm Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Mail: menig1@frihojbor.dk

Udvalg: Social Udvalg: Fonde,
Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg

Kim Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Mail: menig2@frihojbor.dk
Udvalg: PR-udvalg, Bygnings- og vedligeholdelses udvalg

Birthe Kleis Kappel
Bestyrelsesmedlem
Mail: menig3@frihojbor.dk
Udvalg: Pædagogisk udvalg


Powered By WordPress | LMS Academic