Undervisning

FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS AF KLASSER

I friskolen Højmark børneverden vægter vi fællesskaberne meget højt. I undervisningen er vi er ikke klasseopdelte, men har undervisning på tre trin, hvor der undervises på flere klassetrin ad gangen. Vi underviser på tre trin: Yngste, mellemste og ældste trin.

Man ser hver dag hele skolen i samlet flok til morgensang, hvor de yngre børn kan finde tryghed hos et ældre barn. Vi har i løbet af året flere tværfaglige dage og uger, hvor der arbejdes på tværs af klasser og årgange. Derudover har vi et par lørdage i løbet af året, hvor alle er på skolen og har alternativ undervisning.

Fællesskab er at være en del af et hele; og det er man hos os. Alle kender alle her – her er det godt at være barn; det er Friskolen Højmark Børneverden.

Vi vægter elevdemokrati og har et elevråd på skolen, hvor eleverne kan komme med input og ideer til skolen.

FAGLIGHED

Det er meget vigtigt for os at vægte en høj faglighed på Friskolen Højmark Børneverden. Vores børn kommer for at lære noget – og det handler både om viden og kundskaber, men de skal også lære noget om livet. Alt dette sikrer vi os ved at have et personale, der brænder for pædagogik og undervisning, for børnene og for stedet her i Højmark, og som løbende dygtiggør sig fagligt.

Personalegrupperne er i tæt sparring med hinanden. Og vi gør alt, hvad vi kan, for at alle børn trives – så lærer de også bedst. Vores mantra er at ”ALLE BØRN KAN LÆRE ALT”, dette ud fra forskellige læringsstile og med fokus på elevernes eget læringstempo.

Ordblinde elever
Vi har ansat en læsevejleder, som har mulighed for at teste de elever, hvor der er mistanke om ordblindhed. Vi vil derefter søge hjælpemidler hjem til de enkelte elever.

LÆRINGSMILJØ

Læringsmiljøet er en meget vigtig faktor i forhold til trivsel på vores skole. Ikke kun det fysiske, men også det psykiske læringsmiljø – begge dele prioriteres højt på Friskolen Højmark Børneverden.

Friskolens lokaler er store og lyse med fleksible læringsmiljøer, der giver mulighed for udfordringer og fordybelse. De er alle indrettet, så der er mulighed for fleksibilitet i løbet af undervisningen ved at kunne åbne og lukke skydedøre flere steder på skolen. Hver elev har en fast plads – det giver tryghed. Undervisningen breder sig gerne ud på skolens fællesområder eller udenfor, når det giver mening.

Vi tager dagligt hånd om det psykiske læringsmiljø, så alle elever føler sig trygge i deres klasse og på deres skole. De skal være trygge, så de kan være åbne og nysgerrige i forhold til det, de møder i undervisningen, trygge så de tør prøve, eksperimentere og udvikle det, de arbejder med, og trygge i forhold til at vise og fortælle deres klassekammerater om det hele.
På Friskolen Højmark Børneverden er der også plads til forskelligheder, så længe der er gensidig respekt for alle.

UDELIV

Vi er geografisk placeret i den smukke vestjyske natur med både hede, skov og sø i gå- og cykleafstand. Vi bruger naturen i vores dagligdag og i vores undervisning. Vi lægger stor vægt på, at børnene oplever naturen gennem de 4 årstider.

Vi følger naturens gang og lader mange af vores aktiviteter og vores undervisning udspringe af dette. Det kan være: plante/så/spire i vores egen skolehave, observere og udforske dyreliv – fra smådyr som insekter til større dyr. Vi har selv flere dyr på skolen. Vi høster, hvad vi kan finde i naturen, i vores køkkenhave og frugthave og bruger det sammen med børnene – gerne over bål.

Vi har flotte bålhytter og overdækkede terrasser, hvor udeundervisning kan foregå. Vi vil gerne, at vores børn kender vejen fra jord til bord. Vi bor tæt på fjorden og bruger også denne til både læring og udflugtsmål.

KREATIV OG PRAKTISK LÆRING

Vi ønsker på Friskolen Højmark børneverden, at vores elever kan tage deres læring og tankemønstre fra de æstetiske fag og bringe dem ind i andre fag og bruge kreativiteten på mange måder.

Vi vægter kreativitet og praktisk læring højt. Og vi giver plads til og viser glæden ved at udfolde kreativitet, for vi tror, at en væsentlig ingrediens i det mix af kompetencer, vores børn får brug for, er evnen til at være kreative, til at innovere – til at skabe ting selv.

BEVÆGELSE OG MOTION

Vi bevæger os hver dag. Det gør vi, fordi vi tror på, at det er vigtigt for vores sundhed og styrker børnenes læringspotentiale. Vores elever er udendørs hver dag – enten til diverse aktiviteter, ture ud af huset eller til leg på legepladsen.

I skoledelen gør vi os umage med at lave en spændende idrætsundervisning, vi inddrager bevægelse i undervisningen, og vi har en legeplads og Tarzan-bane, der lægger op til leg og bevægelse i pauserne. Vi samarbejder med hallen, som ligger lige ved siden af skolen, og bruger denne i undervisningen. Ligeledes har vi boldbaner lige ved siden af skolen.

Powered By WordPress | LMS Academic