Vision og Værdigrundlag

VORES VISION

Vi er en Grundtvig/Koldsk friskole, der vil udvikle vore elever personligt, socialt og fagligt til at blive åbne og videbegærlige mennesker med mod på livet.  Vores undervisning er fagligt velfunderet og står mål med folkeskolen.

Vi tror på almen dannelse før uddannelse. Almen dannelse handler om at klæde vores børn på til at agere og navigere i en omskiftelig og kompleks verden – hvor viden og indsigt i nye teknologier, forskellige kulturer, miljømæssige udfordringer mv. skal balanceres med en forståelse og respekt for vores kulturarv, historie og værdier.


VORES VÆRDIGRUNDLAG
– vi vægter, arbejder og tror på at:VORES SKOLE BYGGER PÅ ET FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB

 • Et forpligtende fællesskab bygger på nærhed, rummelighed og respekt – hvor børn, forældre, ansatte og nærområdet alle er betydningsfulde for hinanden.
 • Et forpligtende fællesskab bygger på ansvarlighed fra alle involverede.
 • Et forpligtende fællesskab er et sted, hvor børn og voksne oplever trivsel og et godt arbejdsklima, og hvor alle føler livsglæde.
 • Et forpligtende fællesskab går hånd i hånd med medindflydelse. Friskolen er forældrenes skole.

BØRN SKAL HAVE LOV TIL AT VÆRE BØRN

 • Vi lader børn være børn – barndommen har stor værdi
 • Vi udvikler og danner børn, så de tør stå ved sig selv, stå ved deres valg og blive selvstændige individer, der har mod på at indgå aktivt i fremtidens samfund.
 • Vi motiverer børn til at tage ansvar for sig selv, deres  omgivelser og  vores verden.
 • Vi arbejder bevidst ud fra, at hvert barn har sin egen personlighed, som rummer evner og muligheder, og som udvikles i eget tempo.
 • Vi er en test- og karakterfri skole. Igennem skoletiden gives løbende feedback, og der laves faglige og sociale vurderinger både til børn og til forældre.
 • Almen dannelse opnås gennem læring og leg.

ALLE BØRN KAN LÆRE ALT

 • Livsoplysning, fortælling – det levende ord og sang vil være en vigtig del af undervisningen, da disse taler til og udvikler børns fantasi og kan etablere mødet mellem børn og faglig læring.
 • Sang og fortælling danner ramme for en måde at være sammen på og lære sammen på. Der synges morgensang og bedes fadervor hver dag, da det er del af vores kulturarv.
 • Børn lærer forskelligt – læringsstilen tilpasses det enkelte barn.
 • Børn lærer gennem nysgerrighed og interesse – og dette skal stimuleres og udvikles gennem hele barnets skolegang. Leg og praktisk læring vægtes højt.
 • Der er ingen klasser, men læringsgrupper med samlæsning og differentieret undervisning på tværs af alder og fag.

MOTION, SUNDHED, OG NATUR ER EN DEL AF VORES HVERDAG

 • Vi har en fantastisk natur lige uden for døren med hede, skov, vand og store grønne vidder. Vores børn skal følge årstiderne på tæt hold og opleve og lære om naturen og vores omgivende samfund.
 • Motion og sundhed vægtes højt, kroppen husker sammen med hjernen. Bevægelse forbedrer børns hukommelse og bidrager aktivt til deres læringsparathed.
 • Børn skal have fingrene i verden og naturen. De skal stimuleres, gøres nysgerrige og have lov til at gøre sig førstehåndserfaringer. Naturen inddrages naturligt og ansvarligt i undervisningen.
 • Vores børn lærer om de nære ting, bæredygtighed og de basale færdigheder. Her bruges skolehaven til at arbejde med jorden med at så, høste og udnytte naturens råvarer.
 • Traditionel klasseundervisning bliver suppleret med temauger og udeundervisning.

Powered By WordPress | LMS Academic