Prøvefri Skole

VI GIVER IKKE KARAKTERER – VI SKABER KARAKTERER

Friskolen Højmark Børneverden er forpligtiget, som alle andre frie grundskoler i Danmark, til at stå mål med folkeskolen. Fremfor at bruge nationale tests og prøver, så anvender vi andre evaluerings- og vurderingsformer med det formål at sikre elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Igennem skoletiden gives der løbende feedback til både børn og forældre.

På Friskolen Højmark Børneverden vil eleverne opleve engagerede og nærværende voksne, der brænder for deres fag, for at lære fra sig samt at være sammen med eleverne på skolen.

Vi vil igennem hele barnets skolegang arbejde for at fremme en læringskultur igennem nysgerrighed og ikke en præstationskultur. Vi vil arbejdet for, at eleverne får udfoldet deres potentialer og muligheder i stedet for at fokusere på fejl og mangler.

Vi tror på, at alle børn kan lære alt. Men vi er meget opmærksomme på, at børn lærer forskelligt – så læringsstilen og kravene skal tilpasses den enkelte. Dette vil kræve at lærerne og personalet kender eleverne godt, og at evalueringerne og vurderingerne bruges aktivt.

Powered By WordPress | LMS Academic