Rengøringsweekender

ALLE FORÆLDRE TAGER ANSVAR – VI LØFTER I FLOK

For at minimere skolens og forældrenes omkostninger samt skabe et stærkt sammenhold forældrene imellem, er forældrene forpligtet til at bidrage med rengøring og arbejdsdage, så længe ens børn går på skolen.


To weekender pr. skoleår for hvert forældrepar/forældre á ca. 3 timer.

Skolen skal rengøres hver weekend af forældrene. Der udarbejdes en rengøringsliste med weekender, hvor 2 forældrepar/forældre bliver sat på. Rengøringen skal udføres i den pågældende weekend i tidsrummet fredag eftermiddag indtil søndag aften. Skulle man være forhindret, er man selv forpligtet til at bytte med andre forældre. Nøglen hentes på skolens nøgleboks – koden fås af skolelederen.

Eleverne vil i løbet af ugen selv udføre basal oprydning og rengøring, så de er engagerede i og får ejerskab til at passe på deres daglige omgivelser og holde skolen ren.

Powered By WordPress | LMS Academic