Skolekredsen

Årlig kontingent kr. 100 indsættes på konto nr. 5958-2012551. Husk at påføre navn, adresse og email ved indbetaling.
Der kan også betales på MobilePay nr. 382510.

Definition af skolekredsen jf. vedtægterne:

Skolekredsen er baggrund for skolens virke.

Skolekredsen består af forældrene til eleverne på skolen, forældre til børnene i børnehaven samt andre interesserede, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

Medlemskab af skolekredsen giver adgang til, ved fremmøde på generalforsamlingen, at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Medlemskabet følger kalenderåret.

Powered By WordPress | LMS Academic