Støtteforeningen Friskolen Højmark Børneverden

Støtteforeningen Friskolen Højmark Børneverden har til opgave at støtte friskolen økonomisk, så dagligdagen bliver både bedre og sjovere for elever og lærere.
Det gør vi ved at skaffe økonomiske midler, der kan bidrage med ekstraordinære undervisningsmidler, rejsetilskud samt inden- og udendørs aktiviteter, der kan understøtte den faglige og sociale trivsel blandt eleverne.
Foreningens formue er opbygget af medlemskontingent, engangsbidrag, sponsoraftaler og foreningens aktiviteter.

Støt os
I Støtteforeningen Friskolen Højmark Børneverden har vi altid brug for økonomiske midler for at kunne understøtte friskolen i Højmark. Man kan enten støtte med et årligt medlemskab eller et engangsbidrag. Alle kan blive medlem af støtteforeningen – også selvom man ikke har børn på skolen. Alle beløb tæller og vil gøre en stor forskel for skolens elever.

Medlemskab – priser
For en husstand: 250 kroner årligt
For enlige: 100 kroner årligt
Medlemskab sker ved at overføre pengene via mobilepay til 34939 eller til
kontonummer 7679-1401458
Medlemskab følger kalenderåret.

Engangsbidrag
Ønsker du at give et valgfrit engangsbeløb, er du meget velkommen til dette.
Dette kan ske ved at overføre via mobilepay til 34939 eller til kontonummer 7679-1401458
Alle beløb er fradragsberettiget (Op til 17.000 kroner i 2021)
Såfremt det ønskes, vil navne på personer, der har givet mere end 3.000 kroner, fremgå på vores sponsortavle, som kommer frem til arrangementer på skolen.
Ønsker man at komme på sponsortavlen, skal man tage kontakt til støtteforeningens formand, Ditte Georg Poulsen, på tlf. 28 68 11 44

Skriv til Støtteforeningen på mail: stottehb@gmail.com

Powered By WordPress | LMS Academic