Tilsyn

Skolen skal lovmæssigt gennemføre en selvevaluering efter et ministerielt skema eller vælge en ekstern tilsynsførende, der skal være certificeret af undervisningsministeriet. Den tilsynsførendes opgave er at føre tilsyn med, at undervisningen på friskolen kan stå mål med de krav, der almindeligvis kan stilles til den offentlige folkeskole.

På Friskolens generalforsamling i maj 2021 blev Hans Peter Ravn valgt som tilsynsførende på friskolen.

Han har stor erfaring med jobbet som certificeret tilsynsførende på andre friskoler. Dertil har han personlig undervisningserfaring fra efterskoleverdenen som både tidligere lærer og forstander.

Herunder vil fremtidige tilsynserklæringer være tilgængelige.

Tilsynsrapporten for skoleåret 2022/2023

Tilsynsrapporten for Skoleåret 2021/2022

https://frihojbor.dk/wp-content/uploads/2023/05/Tilsyn-21-22.pdf

Powered By WordPress | LMS Academic